Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes på Brobyvpærk Kro
Tirsdag den 28.02.2017 kl. 19:30

Til brug for VARSLER bedes du ajourføre
dine telefonnumre og email adresser.
4 cifret forbruger nr. og adgangskode findes
på aflæsningskort og opkrævninger.
Lejere kan henvende sig hos udlejer for
forbruger nr. og adgangskode.